NK Lifesaving Teams (Vlissingen)


Evenementgegevens


Het Nederlands Kampioenschap Lifesaving Teams een team wedstrijd die wordt georganiseerd in zes verschillende leeftijdscategorieën.
Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes deelnemers. Een reddingsbrigade mag maximaal drie volwaardige teams inschrijven per leeftijdscategorie mits toestemming is verleend door de Programmaraad Sport Evenementen, in ogenschouw nemende de beschikbare faciliteiten en het tijdschema.

Dit jaar is het NK op 30 en 31 maart 2019 in het Vrijburgbad in Vlissingen met medewerking van De Staverman Brigade Vlissingen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.