Gezocht: voorzitter en bestuursleden

Reddingsbrigade Zwolle is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter, secretaris, bestuurslid Preventie & Hulpverlening en bestuurslid promotie.

Reddingsbrigade Zwolle is een vereniging die inmiddels 100 jaar bestaat. De vereniging heeft als doel het bevorderen van eerste hulp aan drenkelingen en het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood, één en ander in ruimste zin genomen. Concreet betekend dit het geven van lessen Zwemmend Redden in zwembaden en open water. Naast het opleiden van mensen is zij ook actief in de waterhulpverlening en daarbij preventief aanwezig bij water gerelateerde evenementen in- en rondom Zwolle.

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het (dagelijks) bestuur en heeft een wakend oog over de belangen van de vereniging.

Secretaris
De secretaris is in het algemeen belast met de administratie en de correspondentie van de vereniging. Dit  betekend dat hij zorgt voor de in- en uitgaande correspondentie, vergaderingen notuleert en belangrijke documenten archiveert.

Bestuurslid Preventie & Hulpverlening
Het bestuurslid Preventie en Hulpverlening is het hoofd van de afdeling Preventie & Hulpverlening. Hij stuurt hier de commissie Preventie & Hulpverlening aan die zich operationeel bezig houdt met de evenementen, opleidingen en onderhoud van materialen.

Bestuurslid promotie
Het bestuurslid Promotie is verantwoordelijk voor de communicatie naar leden via nieuwsbrieven en de website. Daarnaast houdt hij zich bezig met de promotie van de vereniging in de ruimste zin. In deze functie krijgt hij ondersteuning vanuit de commissie Promotie.

 

Heb je interesse in één of meerdere van bovenstaande functies of je wil je een bepaalde functie vervullen dan kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Stefan Bos (voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl) of via het algemene e-mailadres (info@reddingsbrigade-zwolle.nl). Wij zien je reactie graag tegemoet.

This entry was posted in Bestuur. Bookmark the permalink.

Comments are closed.