Uitnodiging Algemene Vergadering 13-11-2019

Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering. Op deze vergadering kunnen de aanwezigen zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het nog te voeren beleid.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.

This entry was posted in Bestuur. Bookmark the permalink.

Comments are closed.