Uitnodiging Algemene Vergadering op 15 november 2016

Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering:

Op : dindag 15 november 2016
Aanvang : 20:00 uur
De Algemene Vergadering wordt dit jaar gehouden:
In : Klooster Zwolle, zaal de Refter
Adres : Assendorperstraat 29, Zwolle; ingang achterzijde Assendorperdijk

Op deze vergadering kunnen de aanwezigen zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het nog te voeren beleid.

Meer informatie op deze pagina.

This entry was posted in Bestuur. Bookmark the permalink.

Comments are closed.