Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering | 29-09-2020

Bij deze nodigen wij u uit voor de buitengewone Ledenvergadering, te weten op dinsdag 29 september om 19:30 uur.

Gezien de maatregelen omtrent COVID-19 zal deze vergadering online via Teams gehouden worden (link volgt later via de mail).
Op deze buitengewone Ledenvergadering wordt de mogelijke investering in een 70PK buitenboordmotor, t.w.v. €11.000,- ter stemming gebracht. De agenda, en eventuele toelichtingen, zijn vanaf 12 september terug te vinden op de site.
Tijdens de vergadering zal een delegatie van de commissie Preventie & Hulpverlening een mondelinge toelichting verzorgen.

Indien er nu al vragen zijn, verzoeken wij u deze schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur, vóór vrijdag 25 september 20:00 uur. Dit kan middels invulling van onderstaande tabel in antwoord te sturen naar de secretaris (secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl).
De vragen zullen zaterdag 26 september uiterlijk om 19:30 uur op de website staan, al dan niet met conceptantwoord. Tevens zal diezelfde avond de vergaderlink met jullie gedeeld worden.

Aanmelden is verplicht middels invulling van het formulier zodat wij inzichtelijk hebben wie de link moet ontvangen. Wilt u een ander lid stemmachtiging geven, dan kan dit ook middels invulling van dit formulier. Dit kan eveneens als de vragen, retour gestuurd worden naar de secretaris.

Vertrouwende u zo voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen, of bezwaar, kunt u contact opnemen met de secretaris of de penningmeester.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Reddingsbrigade Zwolle

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.