Veiligheidsdag 2013

Op 31 augustus 2013 vond op en rond de Milligerplas in Stadshagen de Veiligheidsdag plaats. Diverse onderdelen uit de veiligheidsketen van Veiligheidsregio IJsselland waren vertegenwoordigd.
Zo ook de Reddingsbrigades uit de regio. In toekomstig RVR-verband is deze dag door alle 6 brigades succesvol georganiseerd.

Voor alle foto’s, klik op:


Warning: A size mismatch error occurred while trying to fetch the photos (the album reported 175 entries, but only 158 were returned).

“Op 31 augustus 2013 vond op en rond de Milligerplas in Stadshagen de Veiligheidsdag plaats. Diverse onderdelen uit de veiligheidsketen van Veiligheidsregio IJsselland waren vertegenwoordigd.
Zo ook de Reddingsbrigades uit de regio. In toekomstig RVR-verband is deze dag door alle 6 brigades succesvol georganiseerd.

Foto’s ©2013: @[821553210:2048:Hans van Eijsden] van @[163140007073316:274:Hans van Eijsden Photography]”

From Veiligheidsdag 2013, posted by Reddingsbrigade Zwolle on 9/01/2013 (Showing 158 of 175 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


This entry was posted in Preventie en Hulpverlening, Promotie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.