Bestuursleden

Het bestuur van Reddingsbrigade Zwolle is per 07-09-2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter
René Doorn
voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

Secretaris
Renate Doeve
secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester
vacant
penningmeester@reddingsbrigade-zwolle.nl

Opleidingen
Rebekka Faber
opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Preventie en Hulpverlening
Hans Doeve
preventie@reddingsbrigade-zwolle.nl
Inzetaanvraag

Promotie
vacant
promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl
Twitter: @rbzwolle
Instagram: rbzwolle

Sport & Spel
vacant
sport-spel@reddingsbrigade-zwolle.nl

Algemeen bestuurslid en ad-interim penningmeester
Jontsy Lootens
jontsy@reddingsbrigade-zwolle.nl